متخصصّین مجرب بخش طرّاحی شرکت AS با سابقه کار 5 الی 28 سال در زمینه طرّاحی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ماشین آلات صنایع سبک و سنگین، قادر به طرّاحی انواع کندانسور، مبدّل حرارتی، کولر هوایی و مخازن تحت فشار، مطابق با استاندارد های  ASME , ASTM , API , TEMA  , ANSI می باشند. طراحی این تجهیزات با استفاده از نرم افزارهای معتبری نظیرHTFS, B-JAC ,TANK , PV ELITE , HTRI انجام می شود، علاوه بر این؛ نرم افزارهای خاص نیز برای محاسبات مکانیکی تجهیزات فوق، بر اساس استانداردهای مربوطه، برنامه نویسی و استفاده می گردند. همچنین تیم طرّاحی این شرکت قادر به طرّاحی انواع سازه های فلّزی صنعتی بر اساس استانداردهای مربوطه، مدل سازی در نرم افزارهای  Autocad و Tekla Structure Xsteel  و تهیه cutting plan  به منظور چیدمان قطعات، جهت برشکاری و تهیّه نقشه های shop drawing   و نظارت بر ساخت قطعات سازه ها می باشند.

برخی از کدها و استانداردهای مورد استفاده در این بخش به شرح ذیل می باشد:

API661- ASEM-AISC-UBC                                      مورد استفاده در ساخت کولرهای هوایی

, API660 , TEMA   API661  , ASME Sec VIII            مورد استفاده در ساخت مبدل ها

ASME SEC VII                                                     مورد استفاده در ساخت مخازن تحت فشار

API 650, API620                                                 مورد استفاده در ساخت مخازن ذخیره