از آنجا که همواره، تولید محصولات با کیفیّت درAS  از مهم ترین اهداف آن بوده؛ برای دست یابی به این هدف توانسته است با بکار گیری پرسنلی مجرب و دارای مدارک معتبر در زمینه های مختلف بازرسی نظیر جوش، آزمایشات غیرمخرب و ... کیفیّت محصولات خود را در طول فرآیند ساخت، به بهترین و رضایت بخش ترین نحو ممکن کنترل نماید، تا در نهایت محصولاتی مطابق استاندارد و با کیفیّت مطلوب؛  به مشتریان خود ارائه نماید. در همین راستا  AS آزمایش هایی نظیر  MT- PT-  UT را بر روی محصولات خود انجام داده و در برخی موارد نظیر انجام آزمایش RT از خدمات شرکت های بازرسی ثالث با سوابق و پرسنل مجرب و دارای گواهینامه های معتبر، استفاده و بطور دقیق و مداوم بر کار آنها نظارت می نماید.